^ Back to Top
 
 

 1. ಕರೋನದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು.
 2. ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಧ; ನಾವು ತಿಳಿದು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು
 3. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಸನ್ನಡತೆಯೇ ಸದ್ವೃತ್ತ.
 4. ನಿದಾನ ಪರಿವರ್ಜನಮೇವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ.
 5. ಮೂಗಿನಿಂದ ದೀರ್ಘ ಆರೋಗ್ಯ
 6. ಗಂಡೂಷ-ಬಾಯಿಮುಕ್ಲಳಿಸುವುದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು.
 7. ಮನೆಮದ್ದು -ಅದರ ಪರಿಧಿ.
 8. ವ್ಯಾಧಿಕ್ಷಮತ್ವ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ಷಾಕವಚ.
 9. ಯುಕ್ತಿಕೃತವಾಗಿರ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರೋಪಚಾರ.
 10. ಬಹುಉಪಯೋಗಿ ಅರಿಷಿಣ.
 11. ವ್ಯಾಧಿಕ್ಷಮತ್ವ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳು.
 12. ತ್ವಚೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ- ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಟಾನಿಕ್.
 13. ಸದಾತುರರಾಗದಿರಲು ವೇಗ ತಿಳಿಯಬೇಕು.
 14. ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಆಮ.
 15. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚತುಷ್ಪಾದ- ಚಿಕಿತ್ಸಾಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು.
 16. ಸಿಹಿ ಜೇನಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವ.
 17. ಕೊರೋನ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಪಥ್ಯ.
 18. ಉಷಾಪಾನ- ಬೆಳಗಿನ ಪಾನೀಯಗಳು.
 19. ನೀರು ಅಮೃತ - ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ!!.
 20. ಸೋಂಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡುವ ಕುದಿಸಿದ ನೀರು.
 21. ಭೋಜನೇ ಚಾಮೃತಂ ವಾರಿ.
 22. ನಿದ್ದೆಯಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.
 23. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ತುಳಸಿ.
 24. ನಿದ್ರೆಯ ನಾನಾ ಬಗೆಗಳು .
 25. ಹಗಲು ನಿದ್ರೆಯು ವೈರಸ್ ನಂತೆಯೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
 26. ದೇಹವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ದಾರ್ಡ್ಯ ಮಾಡುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ.
 27. ದೇಹವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ದೃಢ ಮಾಡುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ -೧.
 28. ದೇಹವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ದೃಢ ಮಾಡುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ-೨.
 29. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರತಿರೋದಕ.
 30. ವೃದ್ದಾಪ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಮಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ - ವ್ಯಾಯಾಮ.
 31. ವ್ಯಾಯಾಮ v/s ಯೋಗಾಸನ.
 32. ಸ್ನಾನವೆಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿನವೊಂದರ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ...
 33. ಆಹಾರವೆಂಬ ಮಹಾಭೈಷಜ್ಯದ ಪರಿಚಯ.
 34. ರಕ್ಷೊಘ್ನ ಸಾಸಿವೆ.
 35. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಜೀವಾಳ ಜೀರಿಗೆ.
 36. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಅಜ್ವಾನ.
 37. ಅನ್ನಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋಣ.
 38. ಪಥ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಥ - ಪ್ರಾಣದಾರಕ ಗಂಜಿ.
 39. ಧನ್ಯತೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಧಾನ್ಯಕ - ಧನಿಯಾ.
 40. ದೇಹ-ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮದ್ದುತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮೆಂತ್ಯೆ.
 41. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಾನೆ...ಎಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ಬೇಡ!.
 42. ಮಹಾನಸದ ಮೆರಗು ಮೆಂತ್ಯದ ಸೊಪ್ಪು.
 43. ಸದೃಡತೆ ನೀಡುವ ಸೂಪ್ - ಯೂಶ.
 44. ಕೂದಲಿಗೆ ಜೀವಾಳ ದಾಸವಾಳ.
 45. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳ ಆಗರ - ಶಿಂಬಿ ಧಾನ್ಯಗಳು.
 46. ಹುರಳಿಯ ಹುರುಳು - ಭಾಗ ೧.
 47. ಹುರಳಿಯ ಹುರುಳು - ಭಾಗ ೨.
 48. ಸೊಗಸಾದ "ಮಿಶ್ರೇಯ" (ಸಬ್ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು).
 49. ಕೃಷರವೆಂದರೆ ಹುರುಪನ್ನು ಕೊಡುವ ಹುಗ್ಗಿ.
 50. ಬಲದಾಯಕವಾದ ಬೂದುಕುಂಬಳ.
 51. ತಿಲ(ಎಳ್ಳು) ಆರೋಗ್ಯದ ತಿಲಕ - ಭಾಗ ೧
 52. ತಿಲ(ಎಳ್ಳು) ಆರೋಗ್ಯದ ತಿಲಕ - ಭಾಗ ೨.
 53. ವಿಶೇಷಗಳ ವೈವಿದ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ - ಭಾಗ ೧.
 54. ವಿಶೇಷಗಳ ವೈವಿದ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ - ಭಾಗ ೨.
 55. ವಿಶೇಷಗಳ ವೈವಿದ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ - ಭಾಗ ೩.
 56. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿವಸ.
 57. ಕಲಬೆರಕೆಯ ಕಾರುಬಾರಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿದ ಕಾಯ.
 58. ಯೋಗ್ಯ ’ರಾಗಿ’ ಭೋಗ್ಯ ’ರಾಗಿ’ ಭಾಗ್ಯವಂತ ’ರಾಗಿ’ - ಭಾಗ ೧.
 59. ಯೋಗ್ಯ ’ರಾಗಿ’ ಭೋಗ್ಯ ’ರಾಗಿ’ ಭಾಗ್ಯವಂತ ’ರಾಗಿ’ - ಭಾಗ ೨.
 60. ಯೋಗ್ಯ ’ರಾಗಿ’ ಭೋಗ್ಯ ’ರಾಗಿ’ ಭಾಗ್ಯವಂತ ’ರಾಗಿ’ - ಭಾಗ ೩.
 61. ರಾಗಿಯ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ರೆಸಿಪಿಗಳು.
 62. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡುವ ತಿಳಿಸಾರು.
 63. ಮೊರಿಂಗ ಎಂದು ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನುಗ್ಗೆ.
 64. ತರಾವರಿ ತರಕಾರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ.
 65. ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗದ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು.
 66. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ.
 67. ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಗಿಡ.
 68. ಕಸವೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಚಿ ಸೊಪ್ಪು.
 69. ದೇಹಕ್ಕೂ ಮನಕ್ಕೂ ದೃಢತೆ ನೀಡುವ ದಾಳಿಂಬೆ.
 70. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು.
 71. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಪುಲ್ ಆಗಬಹುದು.
 72. ತುಟಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ತೊಂಡೆ ಕಾಯಿ.
 73. ಕುಮಾರಿಯೇ ಕುವರಿಯರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ.
 74. ಹಾಲಾಹಲಹರವಾದ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ.

 
About Us Facilities Treatments Support Other Information